PETER SCHOUTSEN

WERKEN                          SPEL
ps-Society

'Schaak.' zei de een en hij leunde voldaan achterover. Zijn blik scheerde over het slagveld.
'Hmmm.' reageerde de ander voorzichtig, terwijl zijn hand boven het bord zweefde om het stuk in veiligheid te brengen. Hij deed zijn zet en leunde achterover.
Het duurde geruime tijd voor tot hem doordrong dat hij mat stond. Dat kwam er van. Alles hing met alles samen. Hetzelfde gold voor de tegenpartij, maar dan anders natuurlijk.
In die zin maakt het niet uit hoe ze het spel speelden. Wie een zet deed, zag elders pionnen vallen. Zo was het nu eenmaal.
Een spelletje.

Bril & Van Weelden