Artists International Research - Amsterdam AIR-logo

DOELSTELLING
De Stichting Artists International Research is als kunstenaarsinitiatief opgericht in juli 1988. Het doel is een uitwisselingsprogramma tussen nieuwe Nederlandse en buitenlandse kunst tot stand te brengen. Het organiseren en laten organiseren van tentoonstellingen met een eigen visie op de actuele kunst en de oprichting van een 'Salon' moeten ertoe bijdragen de dialoog tussen beginnende kunstenaars, kunsthistorici en publiek te bevorderen.

RUIMTE
De tentoonstellingsruimte van AIR is gelegen in de nabijheid van de Amsterdamse musea en aan de rand van het Vondelpark. In een voormalige inktfabriek aan de Anna van den Vondelstraat.

Oogbaden

Presentatie kunstenaarscomplex: 'NIEUW & MEER - Amsterdam.

Oogbaden was in de zomer van 1991 na de tentoonstelling in de Oeverlanden de tweede grote kunstmanifestatie van het jonge kunstenaarscomplex. De gevelstructuur van de magazijngebouwen van het terrein vormde het uitgangspunt voor de tentoonstelling: De grote laaddeuren aan de binnenstraat werden omgetoverd tot een patchwork van eenenveertig individuele presentaties.
Op de begane grond een serie van grote ‘kijkdozen’ en op de verdiepingen twee-dimensionale werken danwel uit het vierkante baksteen-stramien puilende objecten. De heterogene verzameling van zeer diverse kunstwerken (van een hoerenkast tot minimal art) werd samen gehouden door het strenge ritme van de industriële architectuur en vormde met de gebouwen een bont ‘Gesamtkunstwerk’. De tentoonstelling was ook publicitair zeer succesvol. Alleen al op de opening kwamen ca. 1000 bezoekers.

Parameter

Parameter, exploded-view
Een verschijning van verscheidenheid

3|09|93 – 3|10|93
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat, Amsterdam

Op uitnodiging van Universal Moving Artists presenteerden in 1993 kunstenaars en gebruikers van Nieuw en Meer hun werk in de Nieuwe Vleugel van het Stedelijk Museum Amsterdam. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum was met nadruk bedoeld als een overzicht van het gehele ateliercomplex, niet als een verzameling éénpersoons presentaties. Om de unieke concentratie van kunstenaars op de Nieuw en Meer nog meer geconcentreerd te presenteren, werd er op de vloer van de Nieuwe Vleugel van het Stedelijk Museum een raster uitgezet waarbinnen 90 kunstenaars een plek vonden.
Op 90 aaneengesloten vlakken van 1,5 × 1,5 m2 ontstond zodoende een visueel spel, dat voor een keer de afzondering van elk atelier doorbreekt en het diverse geheel als in een doorzicht-tekening toont: een exploded-view van het ateliercomplex.


Concept en organisatie:
Annet Kiesewetter en Peter Schoutsen