Februari-correspondentie


01-02-1987
02-02-1987
03-02-1987
04-02-1987
05-02-1987
06-02-1987
07-02-1987
08-02-1987
09-02-1987
10-02-1987
11-02-1987
12-02-1987
13-02-1987
14-02-1987
15-02-1987
16-02-1987
17-02-1987
18-02-1987
19-02-1987
20-02-1987
21-02-1987
22-02-1987
23-02-1987
24-02-1987
25-02-1987
26-02-1987
27-02-1987
28-02-1987Achtentwintig grafische voorstellingen vormen de Februari-correspondentie die in 1987 tussen Peter Schoutsen (beeldhouwer) en Lou Heldens (Schilder) werd gevoerd; de kunstenaars stuurden elkaar gedurende achtentwintig opeenvolgende dagen 'berichten' in de vorm van onvoltooide grafische tekeningen, die door de geadresseerde werden aangevuld en geretourneerd; sommige van deze tekeningen vervullen de rol van 'teken': niet vanwege een in het oog springende herkenning van de inhoud van de betekenis, maar vanwege de gedetailleerde gehoorzaamheid van de vormgeving; dankzij deze vormgeving liggen bij die tekeningen 'zin' en 'het plan' in het verschiet.
de grafische voorstellingen zijn tevens de verre formalisering van het artistiek repertoire van de beeldhouwer en van de schilder; we vinden vormprincipes, stijl en ambacht uit de disciplines van de kunstenaars terug in de grafische vormgeving; de tekeningen van de Februari-correspondentie spelen de rol van intermediair tussen de bestaande en onbestaande kunstwerken van Schoutsen en Heldens enerzijds, en de immateriële hoedanigheid van die kunstwerken anderzijds.

Ludo Slagmolen