Baken 1
Folder ZEVENBAKEN
Baken 2
Folder ZEVENBAKEN
Baken 3
ZEVENBAKEN
Baken nu
Baken 4
Baken 5
Baken nu
Baken 6
Baken 7

CONCEPT

In het kantorengebied Beukenhorst vestigen zich vooral internationale bedrijven, die op de luchthaven Schiphol gericht zijn. Deze vestigingsplaats werkt voor de bedrijven als baken in een internationaal netwerk.
Het kunstwerk 'ZEVEN BAKEN' bestaat uit zeven red ceder houten, verticale objecten die, verankerd aan betonblokken, in een vijver drijven. Deze 'pielstokken' geven opnieuw maat aan de omgeving. De ruime opzet van het gebied, de hoge gebouwen en het feit dat veel mensen deze omgeving vanuit de auto ervaren werkt maat vervreemdend. De maatvoering van de objecten houdt zowel rekening met de menselijke als met de monumentaal architectonische schaal. Het laagste object steekt ongeveer twee-en-een-halve meter boven het wateroppervlakte uit, terwijl de langste negen meter hoog is. Zodat de toeschouwer het werk zowel op een grote afstand (b.v. vanuit de auto of een gebouw) als van dichtbij (b.v. tijdens de lunchpauze op de trappen of in het gazon) harmonieus ervaart.
Als een soort dobbers leggen de objecten een visuele relatie tussen de oever en het water. De weerspiegeling in het water geeft de vijver extra diepte. De drijvende sculpturen geven een plaats aan als tijdloze, meditatieve oriëntatie punten.
Als vertegenwoordigers van de uiteenlopende identiteiten van de verschillende bedrijven krijgt elk object een eigen kleurmotief. Variërend van kleurringen, die de associatie met elektronische weerstandjes oproepen tot een gekleurd spiraal, die het object een voorkomen van een Venitiaanse aanmeer-paal geeft.