Kunstintegratie herbestemming Station Groenendael, Hoeilaart.


ps-Spoorzoeker


SPOORZOEKER


Binnen de mogelijkheden van een spoornetwerk zoekt men zijn weg via uitgedokterde, overzichtelijke informatie systemen. De kunstintegratie verwijst naar deze onmogelijk wegdenkbare en fundamentele informaties die stations kenmerken.
Tegenwoordig is iedereen gewoon aan de QR-codes. Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel antwoord"). Met behulp van het fotograferen van deze codes vindt men snel zijn weg op internet. Deze mysterieuze blokjes-systemen verbergen een schat aan informatie.
Dit is, qua idee, overeenkomstig met een reisdoel. In de blokjescodes, die voor de kunstintegratie gemaakt worden, wordt er gewerkt met een eigenontwikkeld blokjesalfabet. Met de letters worden er in deze blokjescodes reisverhalen verwerkt.
De blokjescodes vormen tevens een basis voor de nieuwe huisstijl van het station-project.
De wanden met de blokjes-structuren worden daarnaast ingezet voor akoestische- en licht-atmosfeer verbeteringen.
Zo komt er aan de rand van het perron een akoestische wand, die het geluid van de voorbijrijdende treinen dempt, zodat de terrasgasten er minder last van hebben. Ook de luchtverplaatsing van deze voorbijrijdende treinen zal de bezoekers niet tot last zijn. Integendeel zal deze energie gebruikt gaan worden. In een lichtscherm in de wand zullen, telkens als er een trein passeert, de verborgen letters van een reisverhaal oplichten, zodat de verborgen tekst, een korte tijd duidelijk leesbaar wordt.
Enkelen van de nieuwe binnen wanden, die een lichtfiltering nodig hebben worden uitgevoerd met de blokjesstructuur. Ook hier kunnen er op gezette tijden de verborgen verhalen uit de geschiedenis van de plek, licht opgloeien. Zoals bijvoorbeeld de treinramp uit 1889.
Op deze manier worden de geest van de vroegere tijd en nieuwe functies met elkaar versmolten. De integratie verwijst voor de nieuwe functies naar het infocentrum en de excursies voor de natuurliefhebbers.