1 1 1 4  -  1 5 5 5  -  1 8 0 4

1114-1555-1804
1114-1555-1804
1114-1555-1804
1114-1555-1804
1114-1555-1804
1114-1555-1804
VOORSTEL VOOR EEN KUNSTWERK OP DE MARKT TE LOKEREN

Visie op het kunstwerk
De levensader van Lokeren is de Durne. Lokeren is op deze plaats ontstaan vanwege de rivier en heeft zijn naam hieraan te danken. De naam 'Lokeren' wordt voor het eerst vermeld in 1114 en betekent 'ingesloten stuk land' of 'plaats bij helder water'. In 1555 gaf Keizer Karel V Lokeren de rechten om een markt te organiseren. In 1804 gaf Napoleon Bonaparte Lokeren de status van stad door middel van stadsrechten. Andere gemeentes voegde zich bij Lokeren. Zoals Daknamen, die zijn naam ontleent aan 'De landstong' en Eksaarde welke komt van 'De Eksterweide'.
De Durne is de hele ontstaansgeschiedenis van Lokeren blijven langsstromen. Weerspiegeld in het water van de rivier ligt de historie van Lokeren verborgen. Het verleden, met de belangrijkste gebeurtenissen, komt in de stroom over de tijd voorbij. Vanuit dit idee heeft het kunstwerk zich ontwikkeld.
Het werk bestaat uit drie metalen masten, van 3,5m hoog. Aan deze masten zijn, gespiegeld, in verticale richting, de oude namen van de deelgemeenten leesbaar.
Een serie geperforeerde metalen platen, van 1,2m hoog, staan voor de rivier, waarin weerspiegeld onder het wateroppervlak de belangrijkste, historische data terug te vinden zijn.

Relatie met de omgeving
De sculpturen worden op de verhoogde strook, tussen het voetpad langs de rijbaan en het recreatieve gedeelte; de trapconstructie naar de Durne, geplaatst. Door de transparantie en de aangepaste hoogte, van de verzameling sculpturen vormt het beeld een afscheiding tussen de verschillende atmosferen van ontspanning en passage, zonder het volledige doorzicht te belemmeren. Vanuit elke richting dat het beeld gezien wordt veranderen leesbaarheid en abstractie. Een spel van vorm en tussen ruimte. Voorbijgangers zullen door steeds andere perspectieven, steeds andere leesbaarheid ontdekken. Mensen die op de rand van de verhoogde strook gaan zitten worden door het werk in de rug beschermd.