Restauratie van de gebrandschilderde glasramen van de Sint - Gertrudiskerk in Machelen

C O N C E P T (m.b.t. ontbrekende delen)

Glasramen hebben een boodschap. Het licht dat binnenvalt door het uitgebreide kleurenpallet mystificeert de kerkruimte. Kijkt je naar dit licht dan zie je een bijbelsfiguur of een bijbelse vertelling figuratief afgebeeld en met de bijbehorende symbolen en kleuren. Deze afbeeldingen zijn afgesteld op de tijd waarin de glasramen gemaakt zijn en volgen niet de stijlkenmerken van wanneer de figuur leefde of de gebeurtenis zich afspeelde. In vroegere tijden werden de verhalen in figuraties vertaald omdat het grootste deel van de bevolking analfabeet was. De laatste eeuwen is het lezen van teksten steeds couranter geworden. Daarom heb ik voor bij de verschillende glasramen de achterliggende boodschap (bijbelteksten) gezocht. En deze teksten, die eigenlijk als een tweede laag achter de voorstellingen liggen, zullen na de restauratie de ontbrekende glaspartijen invullen. Alle oude glasscherven worden op hun plaats gehouden door de teksten waarop ze gebaseerd zijn. Fragmenten teksten worden zichtbaar en zetten de toeschouwer aan tot de ontleding van de voorstelling. De kleuren van de letters en achtergronden worden afgesteld op het inhoudelijk kleursymbolisme en de reeds gebruikte kleuren van de overgebleven glasstukken.

Transept Noord Transeptraam Noord

Hierop is te zien hoe de zussen Maria en Marta de voeten van Jezus wassen. Deze voorstelling verwijst naar het evangelie volgens Johannes, Hoofdstuk 11.
De tekst in het groen is het tekstfragment: ‘De dood van Lazarus’. In deze tekst wordt Lazarus door jezus uit de dood opgewekt. Groen is de kleur van de hoop.
De tekst in het rood is het tekstfragment: ‘Maria zalft Jezus’.
De slottekst van hoofdstuk 11. In deze tekst willen de Farizeeën Jezus arresteren. Rood staat voor redding en het offer.
De teksten komen op blauw glas. Blauw is de kleur van de goddelijkheid, oneindigheid, onschuld: de kleur van de hemel, kleur van trouw.

Transept Zuid Transeptraam Zuid

Dit raam vertelt het verhaal van de overspelige vrouw. Voor dit raam is er gebruik gemaakt van het evangelie volgens Johannes Hoofdstuk 8: ‘Een vrouw op overspel betrapt’ en ‘De liefde van een zondares’. De verhalen gaan over afgunst, verraad en het luisteren. Daarom is er hier voor de gele kleur gekozen. De zwaardere belettering krijgt een oranje bruine kleur. Bruin staat voor nederigheid en oranje voor erotiek.
De fijnere belettering wordt transparant (wit) uitgespaard, want achterliggend gaat het hier ook over waarheid en reinheid.

Petrus Petrus

De drie volledig ontbrekende panelen van dit apostelraam worden ingevuld met een zich spiegelende tekstzuil. Uit Mattheus 16, 18-19: ‘Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’.
De vanuit de kerk leesbare tekst wordt in een Bernsteen (rood bruine) kleur uitgevoerd. De gespiegelde tekst wordt in een lichtere letter in de complementaire blauw groene kleur uitgevoerd. Tussen de regels is er in veel fijnere letters de tekst uit Mattheus 4, 18-20: ‘Ik zal u vissers van mensen maken’. Deze tekst wordt transparant uitgespaard.
De linker en rechter ornament randen zoals deze ook op de oude ramen aanwezig zijn worden door getrokken.